Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling verklaar je kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Foodprepper BV
BE 0762.954.290

Contactgegevens:

Tessa van Meerten
Anselmostraat 15/2
2018 Antwerpen
0496 60 28 83
info@foodprepper.be

Artikel 2 - Bestellen
Je kiest als klant van Foodprepper voor het bestellen van foodboxen tot bij jou thuis. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling te wijzigen of te annuleren tot en met 3 dagen voor levering. De prijzen van de verschillende foodboxen staan op de productpagina vermeld. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingevoerde gegevens op de website van Foodprepper. Je krijgt hiervan een e-mail ter bevestiging.

Artikel 3 - Prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro incl btw. De prijzen van onze foodboxen staan op de productpagina vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals recepten kiezen, boodschappen doen, bereidingen klaarmaken, verpakken en leveren aan huis. Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden. 

De klant is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Foodprepper in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Foodprepper worden gecorrigeerd.

Artikel 4 - Opzegtermijn en herroepingsrecht
De consument beschikt niet over een herroepingsrecht aangezien de foodboxen producten bevatten die snel bederven en na verzending dus niet meer geretourneerd kunnen worden. 

Foodprepper laat de consument toe om door onvoorziene omstandigheden de bestelling van een foodbox op te zeggen, indien hij/zij een opzegtermijn van minstens 3 dagen in acht neemt. Dit wil zeggen telkens op donderdagen voor 12u00. Na opzegging van de foodbox zal Foodprepper overgaan tot terugbetaling van de reeds door de consument betaalde bedragen voor de boxen die nog niet geleverd werden. 

Artikel 5 - Levering aan huis
De levering vindt plaats op de dag vermeld op de bestelpagina. Je foodbox wordt gekoeld geleverd. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je zorgt ervoor dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren of op een afgesproken plaats achterlaten. Jij bent vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. Indien de klant onjuiste gegevens invoert, en wij de levering niet kunnen voldoen, kunnen deze kosten niet op Foodprepper verhaald worden.

Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht van de foodbox aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Foodprepper. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

Artikel 6 - Conformiteit en garantie
Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. 

De consument beschikt, van zodra hij een gebrek vastgesteld heeft, over een termijn beschikt van 2 maanden om dit gebrek aan de onderneming te melden.

Artikel 7 - Vergunningen
Foodprepper voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Artikel 8 - Betaling
De betaling van bestellingen gebeurt bij het plaatsen van de bestelling via kredietkaart of bankkaart (bancontact). Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 9 - Bescherming van persoonsgegevens
De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantendienst: info@foodprepper.be. Wij helpen je graag verder.

Artikel 10 - Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Foodprepper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Foodprepper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren.

Artikel 11 - Overmacht
In geval van overmacht is Foodprepper niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Foodprepper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 12 - Algemene voorzieningen
Foodprepper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Foodprepper beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.

Cookies

Het gebruik van cookies en andere technologieën
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde schijf van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om je van andere gebruikers van de website te onderscheiden.

‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die je bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data die je de vorige keer hebt ingevuld.

‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is jouw toestemming niet vereist en bijgevolg verklaar je je door het loutere gebruik van de website akkoord met dit cookie statement. Voor niet-noodzakelijke cookies vraagt Foodprepper echter steeds je uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de website. De door jouw gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Volgende gegevens worden verzameld: IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

Beheer van jouw cookies
Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser. In dit geval dien je er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. 

Contact
Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden, kan je Foodprepper steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Anselmostraat 15/2
2018 Antwerpen
0496 60 28 83

info@foodprepper.be